Blybergets naturreservat utvidgas

Naturskyddsföreningen i Bollnäs påvisade för några år sedan naturvärden vid Blybergets norrsluttning. Området bedömdes som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Länsstyrelsen kopplades in, först för att skapa ett så kallat Kometprojekt av området. Områdets bedömdes dock ha sådana kvalitéer att Blybergets naturreservat bildades, 49 hektar blev skyddade under våren 2015. Vi har sedan påtalat naturvärden även i skogsområdet på toppen och södra sidan av Blyberget. Nu har vi fått beskedet att även dessa områden kommer att inrymmas i ett utvidgat naturreservat på 111 hektar.

Det är en enorm skillnad på skog och skog. Skillnaden blir uppenbar när man kliver in i detta skogsområde, med träd i olika åldrar, döda liggande träd/lågor bemängda med tickor och mossa. Det finns en artrikedom som är väsensskild från de monokulturer skogsbruket idag lämnar efter sig.

Blyberget lavskrika4a_redigerad-1

Foto: Torbjörn Alsing

Artrikedomen blir uppenbar när man sitter en stund och lyssnar och ser. När vi var där för en tid sedan så hade vi inom några minuter  både sett och hört de rödlistade arterna tretåig hackspett och lavskrika.  Lavskrikan är van att bli matad och kommer och tigger korv.  Den tretåiga flyger upp och ned på en död gran och lyfter bort små barkbitar i jakt på insektslarver. Den tillika rödlistade lunglaven växer på en asp intill. Kungsfåglarnas fina tunna ljudslingor hörs i granarna ovanför. En levande skog, som nu är skyddad!

Blyberget toppen_redigerad-1

Toppen av Blyberget med gammal tallskog, samtliga med brandljud.

Blyberget södra sidan_redigerad-1

Sydsidans tallskog

 

Blybergets naturres

Norra sidan med gammal granskog

Tretåig hackspett Blyberget

Den tretåiga hackspetten trivs i norra sidans gammelskog.

blybergets naturreservat

Nordsidans granskog berättar  hur skogar en gång har sett ut

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.