Styrelse Naturskyddsföreningen Bollnäs

Ordförande: Torbjörn Alsing 070/3735818 Vice ordförande: Leif Modéer 0278/665087 Sekreterare: Per Erik Modd            0278/26089 Kassör: Leona Klevfjorden          0278/10149 Ledamöter: Johnny Malmberg Cecilia Fredriksson      070/6147402 Ann Elisabeth Malmberg 070/2565203 Elli Viljanen 072/5310351 Suppleanter: Mattias Degervall 0706369628 Petra Hagelin             070/5780455 Lennart Stern             070/6360436 Valberedning: Åke Englund               0278/491 28

Läs mer