Årets slåtter vid Blixts

Första söndagen i augusti  slåttades blomsterängen vid Blixts i Nordsjö Vallsta med traditionella metoder av Naturskyddsföreningen Bollnäs. Sedan 1982 har Naturskyddsföreningen hävdat ängen som slås med lie och slåtterbalk.  Skötseln med gamla metoder sker inte bara av nostalgiska skäl. Det är ett sätt att bevara den sällsynta ängsfloran. Flera av de växter som hittas på […]

Läs mer