Svamputflykt till Tjuvberget – rara svampar och goda svampar

  Rosenticka, Rhodofomes roseus. Rödlistad som nära hotad (NT). Svamputflykten till Tjuvbergets naturreservat gjorde ingen besviken. Rosentickor och andra sällsyntheter haglade tätt bland lågorna i naturreservatets fina skog. Den som föredrar ätliga svampar fick också sitt, fina precis nyuppkomna kantareller lyste som solar i mossan. Tjuvberget är ett relativt stadsnära reservat på nästan 100 hektar […]

Läs mer

Svamputflykt till Tjuvberget söndag 20 september

Samling kl.10.00 vid parkeringen vid Bollnäs simhall. Vi följer med svampexperten Monica Svensson till Tjuvbergets naturreservat och lär oss om vanliga matsvampar men kanske också  några av de sällsyntheter som Tjuvberget härbärgerar. Här kan man finna rosenticka, rynkskinn, stjärntagging, gulporing, barrgråtagging  och skinnporingen  som bara är funnen på ett fåtal ställen i Sverige. Exklusiviteter med […]

Läs mer