Mödänge våtmark är nu restaurerad

Under några år har vi i Naturskyddsföreningen Bollnäs, Bollnäs fågelklubb tillsammans med markägare och Bollnäs kommun arbetat med en restaurering av den tidigare så fina våtmarken i Mödänge. Områdets fågelrikedom blev allmänt känt under 50- och 60-tal genom ornitologerna Åke Kvick och John ”Fågel John” Larsson.  På den tiden betade också kor mellan våtmarken och Voxnan. Betesmarken var en miljö som var attraktiv för såväl flora, insekter som fåglar.

Mödänge blev snart ett självklart utflyktsmål för skolor och Naturskyddsföreningens och fågelklubbens fågelexkursioner. Något som med tiden avtog när området alltmer påverkades av igenväxning.

Vid ett besök 2017 såg vi i Naturskyddsföreningen Bollnäs och Bollnäs fågelklubb med en viss bedrövelse över hur områdets kvalitéer försämrats. Då väcktes också idén av en restaurering av området. Projektet som startade med en idé om en på nytt myllrande våtmark, växte efterhand fram till en restaurering av våtmarken och även den igenvuxna betesmarken. Förutsättningen för det skapades av en positiv markägare, en engagerad projektledare i form av kommunekologen Sofie från Bollnäs kommun samt ideellt arbete från de föreningar som var medintressenter. Naturligtvis så hade det inte varit möjligt utan bidrag från Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets LONA- (Lokala naturvårdsprojekt) och LOVA-(Lokala vattenvårdsprojekt) medel. Bidrag har också erhållits från Naturskyddsföreningens ”Tid för våtmark”.

Projektgruppen planerar i den igenvuxna betesmarken

Efter röjningen återstod mycket ris som sedan blev flis för uppvärmning av bostäder

I höst blev restaureringen klar och vattenspeglar har åter öppnat sig på den igenvuxna våtmarken. Betesmarken är röjd från buskar och stubbfräst för att åter ska kunna skötas med bete eller slåtter. Nu ser vi fram emot de effekter som restaureringen kommer att ge. Vårt mål med projektet var en ökad biologisk mångfald genom en starkt förbättrad livsmiljö för häckande fåglar och andra våtmarksknutna arter. En bättre vattenhushållning med en mer klimatanpassad bygd med bättre översvämningsskydd skulle också skapas. Dessutom såg vi att restaureringen skulle förbättra funktionen att binda och lagra kol i våtmarken och rena vattnet. Fiskevårdsföreningen ser också områdets kvalitéer som ”gäddfabrik”.

Grävmaskiner med pontoner utförde arbetet i våtmarken

När arbetet var klart hade den igenvuxna våtmarken åter fått öppna vattenspeglar

Betesmarken är nu stubbfäst för att åter kunna skötas med slåtter eller bete

Vi som arbetat med projektet ser också fram emot en vår där fåglar åter hittar både rast och häckningsmöjligheter i våtmarken. Vi kommer också att fortsätta att utvärdera effekten av restaureringen. Fågellivet i området är dokumenterat sedan lång tid tillbaka.

Vi ska också arbeta för att området åter ska bli ett uppskattat utflyktsmål för såväl allmänheten som skolor. Det bl.a. genom att tillgängliggöra området för allmänheten. Ett vindskydd med eldstad är redan uppfört och bekostad av Bollnäs fiskevårdsförening. Under vintern planeras också en utkiksplats över området som är anpassad för besökare med funktionsnedsättning.

 

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.