Svamputflykt

SÖNDAG 27/9   SVAMPUTFLYKT                            Vi följer med svampexperten Monika Svensson ut i skogen                            och lär oss känna igen vanliga och ovanliga svampar.                            Samling kl. 10.00 på parkeringen vid Willys i Bollnäs.                                     Kontakt. Monica, 073 539 16 31. Per-Erik 073 055 31 90.

Läs mer

Årsmöte Naturskyddsföreningen Bollnäs 22 mars

Naturskyddsföreningen Bollnäs bjuder in till årsmöte söndag 22/3 kl. 18.00, Studiefrämjandet, Långgatan 26, Bollnäs. Efter årsmötet var en föreläsning planerad om arbetet med våra vattendrag och våtmarker i kommunen. Den föreläsningen ställer vi in och hoppas återkomma med när coronasmittan har avtagit.  

Läs mer

Vill du bli aktiv i Naturskyddsföreningen?

Är du en som: mår bra i naturen tycker att det är viktigt att bevara naturens mångfald vill värna om djur, växter och naturlandskapet tycker att det ska användas mindre gifter vill bli bättre på att leva miljövänligt Ja, då är du som oss och vi behöver all hjälp vi kan få för att bevara […]

Läs mer

Slåtter vid Blixts

Under söndagen slåttades blomsterängen vid Blixts i Nordsjö Vallsta med traditionella metoder av Naturskyddsföreningen Bollnäs. I över 30 år har Naturskyddsföreningen hävdat ängen som slås med lie och slåtterbalk..  Ängshöet får sedan torka på hässjor. Skötseln med gamla metoder sker inte bara av nostalgiska skäl. Det är ett sätt att bevara den sällsynta ängsfloran. Flera […]

Läs mer

Blybergets naturreservat utvidgas

Naturskyddsföreningen i Bollnäs påvisade för några år sedan naturvärden vid Blybergets norrsluttning. Området bedömdes som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Länsstyrelsen kopplades in, först för att skapa ett så kallat Kometprojekt av området. Områdets bedömdes dock ha sådana kvalitéer att Blybergets naturreservat bildades, 49 hektar blev skyddade under våren 2015. Vi har sedan påtalat naturvärden även i skogsområdet på toppen […]

Läs mer

Flottarledens dag

Söndag 30 augusti hade vi en härlig dag vid Flottarleden. ”En dag för ung som gammal”. Vi delade ut luppar till barnen och håvade vattenlevande insekter. Flottarleden är en vandringsled efter Voxnan från Söräng till Runemo. En sådan här vacker sensommardag bjuder den på en fantastisk vandring i vacker natur. Rekommenderas! Håvning av vattenlevande insekter Den ovanliga […]

Läs mer

Slåtter vid Blixts söndag 2 /8

Välkommen till vår slåtter vid Blixts i Nordsjö i Vallsta. Vi börjar kl.8.00 på morgonen. Medtag egna liar och räfsor om ni har, annars finns räfsor att låna. Även om vi bjuder på lättare förtäring så ta med egen matsäck. Är du osäker på vägen så ring Per Erik 073-05531 90

Läs mer